Łódzki Dom Kultury nagrodził wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach w ramach współorganizacji projektów kulturalnych!

Print Friendly, PDF & Email

Łódzki Dom Kultury nagrodził wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach w ramach współorganizacji projektów kulturalnych!

W sierpniu 2018 roku Dyrektor ŁDK Jacek Sokalski podpisał umowę z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach – Justyną Jurgą na realizację warsztatów ceramicznych i mydlarskich dla seniorów  w projekcie „Aktywny Brójecki Senior”. Kwota dofinansowania wynosi 2 300 zł. Projekt jest kontynuacją programu Łódzkiego Domu Kultury – Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+, realizowanego od dwóch lat w ŁDK.

Łódzki Dom Kultury rozstrzygnął konkurs na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2018 r. Wsparcie finansowe otrzyma aż 29 instytucji, na łączną kwotę 100 000 zł.

O dofinansowanie ubiegały się 54 samorządowe instytucje kultury z regionu: muzea, domy kultury i biblioteki. Kwota dofinansowania w wysokości 50 000 zł pochodzi z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a kolejne 50 000 zł to środki własne Łódzkiego Domu Kultury.

To już szósta edycja konkursu na współorganizację projektów kulturalnych realizowaną przez Łódzki Dom Kultury. Tym razem konkurs dotyczył zadań będących kontynuacją dwóch kluczowych projektów Łódzkiego Domu Kultury: Kolorowej Lokomotywy, projektu ekologiczno-artystycznego skierowanego do dzieci w wieku 7-12 lat z terenu województwa Łódzkiego oraz Przystanku 60+, czyli integracji twórczych seniorów z regionu poprzez szeroki katalog działań artystycznych oferowanych przez ŁDK. Ponadto celem ogłoszonej współorganizacji jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej.

Scroll to Top
Skip to content