Przedmiot działalności

Print Friendly, PDF & Email

Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach


Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Gmina Brójce.
Ośrodek jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, integrującą działalność wszystkich placówek kultury.

 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach tj. Dom Kultury, trzy Świetlice Środowiskowe, dwie Biblioteki Publiczne, prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalno-oświatową związana z ideą „małej ojczyzny”.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.
Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych drogą powszechnego i aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy Brójce oraz upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu czytelnictwa, udostępniania czasopism i zbiorów bibliotecznych.
Przy Ośrodku Kultury działają: kóła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, Zespół Tańca Współczesnego “TERPS”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Bukowiaczek”, trzy Amatorskie Zespoły Śpiewacze: “Bukowianki”, “Leśnianki”, “Stefanów” oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowicach, która działa pod patronatem GOK – wszystkie o dużym dorobku artystycznym, wyróżniane i nagradzane.
Organizujemy spotkania okolicznościowe dotyczące tradycji ludowej, obchodów rocznicowych, z ludźmi sztuki i teatru. Także imprezy plenerowe i festyny.
Ważnym elementem naszych działań są wystawy poświęcone wybitnym Polakom, wydarzeniom historycznym i kulturalnym, a także wycieczki turystyczno-krajoznawcze szlakiem zabytków kultury narodowej. Dla dzieci i młodzieży prowadzimy konkursy międzyszkolne, spotkania z autorami książek dla dzieci i inne ciekawe formy pracy.
Na okres ferii zimowych i letnich oferujemy dzieciom i młodzieży ciekawy program.

Współpracujemy z twórcami- artystami sztuki ludowej i 10 Kołami Gospodyń Wiejskich.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Scroll to Top
Skip to content