Informacje Dla Osób Niepełnosprawnych

Print Friendly, PDF & Email

Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach realizuję ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się w następujący sposób:

 

1. Osoba uprawniona, czyli doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, funkcjonującej w GOK w Brójcach, tj.:

 poczty elektronicznej gok@brojce.pl

– telefonu/faksu – 42 214 03 87

2. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z GOK w Brójcach. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat. Prawo to może zostać ograniczone wyłącznie ze względu na przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 

3. GOK w Brójcach zapewnia możliwość skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w dowolnej, wybranej przez siebie formie komunikowania się, funkcjonującej w GOK w Brójcach, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia GOK w Brójcach zawiadamia osobę uprawnioną o tym fakcie wraz z uzasadnieniem, wyznacza możliwy inny termin realizacji świadczenia lub inną formę realizacji uprawnień.

GOK w Brójcach dołoży wszelkich starań, aby wizyta w naszej jednostce osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przebiegła w życzliwej atmosferze i wiązała się ze profesjonalnym załatwieniem sprawy.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Scroll to Top
Skip to content