Otrzymaliśmy dofinansowanie z ŁDK!

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach otrzymał dofinansowanie  (umowa już podpisana) do współorganizacji projektu kulturalnego pod nazwą “AKTYWNY BRÓJECKI SENIOR” – obejmujący działania: warsztaty ceramiczne i mydlarskie oraz impreza finałowa. Projekt skierowany jest do najstarszych mieszkańców gminy Brójce – dla ok. 28 seniorów w wieku 60+.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z ŁDK!

– Termin realizacji: od 06.08.2018 roku do 15.10.2018 roku.

– Całkowity koszt realizacji projektu 3380,00 zł –

2300,00 zł, tj. 68,05 % całkowitego kosztu realizacji projektu jaki ponosi ŁDK

1080,00 zł, tj. 31,95 % całkowitego kosztu realizacji projektu jaki ponosi Instytucja

Wsparcie finansowe przyznane zostało placówce przez Łódzki Dom Kultury w ramach konkursu na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2018 r.
Łącznie na kulturę w regionie rozdano 100 000 zł. O dofinansowanie ubiegały się 54 samorządowe instytucje kultury z regionu: muzea, domy kultury i biblioteki.
To już szósta edycja konkursu na współorganizację projektów kulturalnych realizowana przez Łódzki Dom Kultury. Tym razem konkurs dotyczył zadań będących kontynuacją dwóch kluczowych projektów Łódzkiego Domu Kultury:
 Kolorowej Lokomotywy, projektu ekologiczno-artystycznego skierowanego do dzieci
w wieku 7-12 lat z terenu województwa łódzkiego.
• Przystanku 60+, czyli integracji twórczych seniorów z regionu poprzez szeroki katalog działań artystycznych oferowanych przez ŁDK.

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z ŁDK!

KALEJDOSKOP – patron medialny projektu – www.e-kalejdoskop.pl

 

“Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury  Instytucja Samorządu Województwa Łódzkiego  i Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach”

 

Scroll to Top
Skip to content