22.06.2024 r. Jubileusz 25-lecia

Print Friendly, PDF & Email

Piękny Jubileusz 25-lecia w Leśnych Odpadkach!

            Sobota, 22 lipca 2024 r. była wyjątkowym dniem dla miejscowości Leśne Odpadki. Swój Jubileusz – 25-lecie istnienia świętowały: Amatorski Zespół Śpiewaczy „Leśnianki” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Leśne Odpadki”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15:00 pysznym obiadem.

W tym szczególnym dniu razem z Jubilatami byli wyjątkowi goście: Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak wraz z Sekretarz UG Mariolą Woźną, Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Brdoń wraz z radnymi, Sołtys Sołectwa Leśne Odpadki Dorota Lechańska, Proboszcz parafii z Woli Rakowej ks. Witold Bojo i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, Józefa Flakiewicz z Klubu Seniora, strażacy OSP Leśne Odpadki, Dyrektor GOK w Brójcach Justyna Jurga-Maszczyk wraz z pracownikami GOK, nasze zespoły „Bukowianki” i „Stefanów” oraz byli członkowie zespołu i KGW.

            Zarówno zespół „Leśnianki” jak i KGW Leśne Odpadki swoją działalność rozpoczęły w 1999 r.

Obecnie przewodnicząca KGW jest Zofia Goska, kierowniczką zespołu Weronika Bogdan a instruktorem – akordeonistą Jarosław Rychlewski. Zespół śpiewa pieśni biesiadne, ludowe i kościelne, bierze udział w konkursach, festynach, jarmarkach i uroczystościach kościelnych rozsławiając naszą gminę nie tylko w województwie ale i w całym kraju.

            Wójt Gminy Brójce oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wręczyli prezenty dla „Leśnianek” – pamiątkową jak przystało na 25 lat – srebrną płytę! Indywidualnie pamiątkowe statuetki, podziękowania oraz róże otrzymali obecni i byli członkowie zespołu. Dla Koła Gospodyń Wiejskich podarowano podgrzewacz do potraw oraz każda członkini otrzymała dyplom oraz kwiaty. Nie zabrakło też podziękowań dla osób za wieloletnią współpracę z KGW Leśne Odpadki. Jubilaci zostali obdarowani przez gości wieloma prezentami i pięknymi życzeniami. KGW Wola Rakowa i zespół „Stefanów” specjalnie na tą okazję, napisali piosenki i je podczas spotkania zaprezentowali.  Na uroczystości nie zabrakło również wspaniałego występu „Leśnianek” oraz jubileuszowego tortu. Na scenie zaprezentowały się również dwie wnuczki członkiń zespołu, które zapewne odziedziczyły talent po babciach – wystąpiły: Nikola Świderska oraz Hanna Krawiec. Impreza zakończyła się zabawą taneczną i biesiadą. Było przepięknie!

            Drodzy Jubilaci! Realizując swoje pasje współtworzycie i pielęgnujecie najcenniejsze wartości naszej kultury i tradycji, dziękujemy za promowanie naszej Gminy Brójce podczas wydarzeń kulturalnych, za wszelki trud służący naszej społeczności. Życzymy zdrowia i radości ze śpiewania!

Scroll to Top
Skip to content