04.11.2023 r. Dzień Ziemniaka i Jubileusz 190-lecia Orkiestry Dętej OSP Kurowice

Print Friendly, PDF & Email

Pyra, ziemniak, kartofel niejedno ma imię…

W sobotę, 4 listopada 2023 r. GOK w Brójcach po raz XVI zorganizował Dzień Ziemniaka w naszej Gminie Brójce.

W tym roku spotkaliśmy się w sali OSP w Kurowicach, gdzie panie z KGW Kurowice na czele z przewodniczącą Celiną Chachułą podjęły się już po raz drugi (wcześniej w 2012 r.) najtrudniejszego zadania, przygotowania naszego spotkania.

W ogromnym namiocie czekały pyszności z ziemniaków na wszystkich mieszkańców naszej gminy, zaproszonych gości oraz delegacji z zaprzyjaźnionej gminy Trzciel. Gospodynie z dziewięciu Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały wyśmienite smakołyki, a druhowie z OSP Kurowice pomogli w przygotowaniu sali i czuwali nad bezpieczeństwem w trakcie spotkania. Ponadto z OSP Kotliny zostały pożyczone stoły. Tradycyjnie wystawę odmian ziemniaków przygotował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego BrzezinyŁódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Ponadto stoisko zaprezentowała również Placówka Terenowa Brzeziny KRUS .

„Dzień Ziemniaka” na stałe zapisał się w kalendarzu imprez kulturalnych naszej gminy. Dla przypomnienia organizowany był już cztery razy w Bukowcu, trzy razy w Brójcach, po dwa razy w Wardzynie i Pałczewie a także xwraz we Woli Rakowej, Stefanowie i Kotlinach.

Gości powitali Wójt Gminy Brójce – Radosław Agaciak i Przewodnicząca Rady Gminy Brójce – Urszula Brdoń.

Imprezie towarzyszyła wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 190-lecia ORKIESTRY DĘTEJ OSP KUROWICE.

Orkiestra ta posiada bogatą tradycję – jest częścią historii naszej rodzinnej ziemi, naszej małej ojczyzny – Kurowic, parafii w Kurowicach, jak również jest częścią historii Ziemi Brójeckiej. Podczas imprezy można było podziwiać wystawę zdjęć z działalności orkiestry (pierwsze zachowane zdjęcie Orkiestry pochodzi z 1917 roku).

Muzycy wraz z kapelmistrzem Adrianem Walkiewiczem zagrali wspaniały koncert jubileuszowy, a historię działalności przedstawił konferansjer Tomasz Boruszczak. Zostały wydrukowane broszury z informacjami i zdjęciami orkiestry, który każdy mógł otrzymać na pamiątkę.

Podziękowanie oraz gratulacje i „Złotą płytę” –wręczyli Jubilatom – Wójt Gminy Brójce -Radosław Agaciak i Dyrektor GOK w Brójcach – Justyna Jurga-Maszczyk. Wyjątkowy też jubileusz obchodził kierownik orkiestry – p. Krzysztof Domiński, który w Orkiestrze gra już od 45 lat. W podziękowaniu otrzymał statuetkę ze zdjęciem i życzeniami.

Wszyscy członkowie oraz poprzedni dyrygenci – p. Grzegorz Sieradzki i p. Marek Smuga zostali odznaczeni pamiątkowymi medalami oraz otrzymali dyplomy z podziękowaniem.

Ten wspaniały Jubileusz wsparł też Minister Kultury, który na wniosek Wójta Gminy Brójce Radosława Agaciakai Dyrektora GOK w Brójcach – Justyny Jurgi-Maszczyk  przyznał nagrodę finansową dla Orkiestry w wysokości 15 tys. złotych oraz przekazał List Gratulacyjny.

Wśród gości gratulacje Jubilatom złożyli: Wicestarosta powiatu łódzkiego wschodniego p. Ewa Gładysz, panie z KGW Kurowic i Bukowca, AZŚ Stefanów i Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek.

Podczas imprezy wszyscy zaśpiewali „Sto lat” i częstowali się pysznym tortem. W programie artystycznym wystąpiły trzy nasze Amatorskie Zespoły Śpiewacze: „Bukowianki”, „Leśnianki” oraz „Stefanów”.

Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu – „Mam smaka na Ziemniaka”. GOK w Brójcach postanowił nagrodzić:

– Agatę, Janinę, Helenę i Katarzynę Dybowskie

– Martę i Matyldę Nowak

– Wojciecha Walczaka i Monikę Pietrzko

– oraz Małgorzatę Margas.

Wystawę z przebiegu konkursu można też było podziwiać w namiocie.

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, kierownik p.Anna Gołaszewska z PZDR Brzeziny ŁODR Bratoszewice oraz Justyna Kubus z PZ Brzeziny KRUS otrzymali podziękowania i prezenty od Przewodniczącej Rady Gminy Brójce – Urszuli Brdoń, Wójta Gminy Brójce – Radosława Agaciaka oraz  Dyrektora GOK w Brójcach – Justyny Jurga-Maszczyk.

Po poczęstunku przyszedł czas na turniej KGW o Puchar Wójta Gminy Brójce.

W tym roku KGW przygotowywały się już do turnieju od wrześniowego zebrania, gdyż wtedy otrzymały regulamin tegorocznej edycji.

Jury oceniało w trzech kategoriach.  Pierwszą była konkurencja taneczna do 3 minutowego utworu. Następnie odbyła się prezentacja dwóch strojów – idę na wykopki i gospodyni w domu. Ponadto trzeba było wykonać pracę  plastyczną  pn. Król ziemniak. Panie i Panowie biorący udział w Turnieju byli wyśmienici. Każdy występ budził aplauz publiczności.

Jury po podliczeniu punktów zdecydowało, że turniej wygrywa KGW Bukowiec i tam trafia puchar. Zwycięzcy otrzymali voucher na warsztaty pn. „Teraz Ja” z Magdaleną Michalak- Szwarc, które odbędą się 12 listopada br.

Ponadto Jury postanowiło przyznać jeszcze drugie miejsce dla KGW Wola Rakowa (w nagrodę Panie otrzymały bony na piżamy ufundowane przez firmę Kuba z Bukowca).

Trzecie miejsce zajęło KGW Stefanów-Wandalin -Giemzów i otrzymało drobny sprzęt AGD.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem DOMINO.

 

Dziękujemy:

  • Kołom Gospodyń Wiejskich z: Kurowic, Brójec, Bukowca, Kotlin, Leśnych Odpadków, Pałczewa, SWG, Wardzyna i Woli Rakowej
  • druhom z OSP Kurowic
  • PZDR Brzeziny ŁODR Bratoszewice
  • PZ Brzeziny KRUS

za współudział w organizacji naszej imprezy.

Dziękujemy również p. Adamowi Kwiatkowskiemu z Drukarnii K2 za sponsorowanie wydruku ulotek.

 

 

Scroll to Top
Skip to content