11.09.2023 r. Akcja – Narodowe Czytanie w naszej gminie

Print Friendly, PDF & Email

Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach i Biblioteka Publiczna w Brójcach po raz pierwszy wzięła udział w Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i arcydzieła polskiej literatury, organizowanej corocznie przez Prezydenta RP.  Tegoroczną lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

            11 września w sali GOK odbyły się bezpłatne warsztaty twórcze dla dzieci pt. „Zakładki Orzeszkowej”. Podczas czytania fragmentów „Nad Niemnem” powstały piękne zakładki z suszonych ziół i kwiatów. Eliza Orzeszkowa oprócz pisania uwielbiała zbierać i zasuszać rośliny a także tworzyć z nich dekoracje.

            „Co roku podczas akcji Narodowego Czytania wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. (…) To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków. Dzięki temu obraz niepodległościowego zrywu, który w 1863 roku wybuchł przeciwko carskiemu zaborcy, na zawsze połączył się z tą książką, a sama powieść utrwaliła się w świadomości jako prawdziwa epopeja polskiego losu” – napisał Prezydent Andrzej Duda w liście zachęcającym do udziału w Narodowym Czytaniu.

            Zachęcamy wszystkich w tygodniu 11-15.09.2023 r.  do przyniesienia do Biblioteki Publicznej w Brójcach swojego egzemplarza książki, aby wbić pamiątkową pieczęć Narodowego Czytania i otrzymać drobny upominek!

Scroll to Top
Skip to content