Lekcje Biblioteczne

Print Friendly, PDF & Email

 W dniach 4 i 5 stycznia Biblioteka Publiczna w Brójcach miała przyjemność gościć dwie klasy 6 ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu. Razem 40 dzieci, które w większości pierwszy raz odwiedziły Bibliotekę. Głównym celem dydaktycznym lekcji bibliotecznej było przypomnienie uczniom wiadomości dotyczących rodzajów katalogów bibliotecznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się kartami katalogowymi. Wiedza teoretyczna została sprawdzona w praktyce poprzez wykonywanie zadań, z którymi szóstoklasiści poradzili sobie bardzo dobrze.

     Dzieci i młodzież mogą korzystać z księgozbioru Biblioteki po wypełnieniu przez opiekuna prawnego karty zapisu.

     Dziękujemy za odwiedziny.

Scroll to Top
Skip to content