Jubileusz 15-lecia Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego „BUKOWIANKI”

Print Friendly, PDF & Email

Bogactwem każdego narodu jest jego kultura.
Polska tradycja pielęgnowana dzięki działalności takich zespołów jak „Bukowianki” to drogocenny skarb, który należy przekazywać nowym pokoleniom.
Z okazji pięknego Jubileuszu 15-lecia Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego „Bukowianki” składamy wyrazy uznania za trud i pracę włożoną w krzewienie regionalnej ludowej tradycji.
Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za owocną współpracę.
Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy satysfakcji z pracy artystycznej, zdrowia i sił w podtrzymywaniu tradycji ludowej.

 

15 lat minęło, a tak to się zaczęło…

W tym roku w maju zespół “Bukowianki” obchodzi swoje 15-lecie. Aż trudno w to uwierzyć, że tak szybko to minęło.
Na przełomie kwietnia i maja 2005 r. został podsunięty pomysł, aby w Bukowcu powstał zespół ludowy. Pomysłodawcą było Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowca.
Pierwszym instruktorem muzycznym był nieżyjący już Janusz Strzemiński, a pierwszym kierownikiem została p. Józefa Flakiewicz. Patronat nad Amatorskim Zespołem Śpiewaczym „Bukowianki” objął Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach, który opiekuje się nami do dnia dzisiejszego. Od czasu powstania zespołu zmieniał się jego skład oraz instruktorzy. Od października 2009 r. instruktorem zespołu był p. Grzegorz Jędrzejczak, a kierownikiem p. Halina Olewińska.
Na dzień dzisiejszy instruktorem muzycznym od maja 2019 r. jest p. Michał Karkusiński, a kierownikiem zespołu od 2016 r. p. Agnieszka Jaszczyk.
Skład zespołu to: Eleonora Kupka, Halina Olewińska, Lucyna Grudzińska, Daria Jaszczyk-Paluch, Halina Michałus, Teresa Tylak, Agnieszka Jaszczyk, Grażyna Klepacz, Janina Frączkowska, Bożena Sapała, Władysława Ciołkowska.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie z nami ś.p. Jadwiga Lewińska, która była dla nas nieocenionym wsparciem, przyjaciółką i wspaniałym człowiekiem.
W tym składzie wraz z nowym instruktorem reprezentujemy Bukowiec i naszą gminę na licznych występach, imprezach, festynach i przeglądach muzycznych.
Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco.

Agnieszka Jaszczyk
Kierownik AZŚ “BUKOWIANKI”

Scroll to Top
Skip to content