Spotkanie z pisarką

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 11 maja 2017 r. Biblioteka Publiczna w Brójcach zorganizowała spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży – Katarzyną Wasilkowską. Z uwagi na rozkopany teren wokół Gminnego Ośrodka Kultury, odbyło się ono w Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu. W spotkaniu uczestniczyło ok.70 dzieci z klas II z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bukowcu.

Główny temat spotkania „Strachy na Lachy” był wiodącym w akcji ‘Z książką na walizkach”, w której od kilku już lat nasze biblioteki biorą udział, a organizatorami są : Wydawnictwo Literatura, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi oraz biblioteki publiczne miast i gmin, w których odbywają się spotkania z pisarzami.

Pani Katarzyna Wasilkowska rozmawiała z dziećmi o emocjach, a zwłaszcza o strachu. Opowiadała o lękach bohaterów swoich książek, o ich przygodach, czytała również fragmenty utworów. Jak zwykle podczas takich spotkań, uczestnicy mogli zadawać autorowi pytania.

Na koniec uczniowie zakupili książeczki autorki i ustawili się w kolejce po autografy, po czym wielu z nich przystąpiło do czytania książek, co świadczy o tym, że autorka zainteresowała ich bardzo losami swoich książkowych postaci.

W podziękowaniu za spotkanie były oczywiście kwiaty, ale też dyplom przygotowany i wręczony przez dzieci i opiekunów.

Scroll to Top
Skip to content