“Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 2017

Print Friendly, PDF & Email

“Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Biblioteki Publiczne Gminy Brójce – BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2017 roku dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie: 4700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset zł) w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Kwota została podzielona na dwie placówki, po 2 350,00 zł dla każdej z bibliotek.

Scroll to Top
Skip to content