Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach 

Data kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

07.09.1996r.

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Łódź-Widzew

Kontrola sanitarna

22.03.1996r.

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Łódź-Widzew

Kontrola sanitarna

25.04.1997r.

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Łódź-Widzew

Kontrola sanitarna

11.02.1999r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Łódzkim-Wschodnim

Kontrola sanitarna

31.01.2000r.

Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Kontrola sanitarna

06.11.2000r.

Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Kontrola sanitarna

22.03.2001r.

Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Kontrola sanitarna

10.12.2001r.

Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy

 2. Dezynfekcja sanitariatów

 3. Wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaopatrzenie w wodę

06.09.2002r.

Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 1. Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń

 2. Zaopatrzenie w środki czystości

 3. Usuwanie nieczystości płynnych

27-31.10.2003r.

Kontrola finansowa –

Zarządzenie Wójta Gminy Brójce

Kontrola zawierania i finansowania umów zlecenia w GOK w Brójcach
za rok 2003r.

01-08.06.2005r.

ZUS II Oddział w Łodzi

 1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

 2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.

 3. Ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczeń społecznych, z budżetu państwa, świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

 4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.

 5. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

06.10.2005r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń

 2. Zaopatrzenie w środki czystości

 3. Usuwanie nieczystości płynnych

23.06.2006r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny

 2. Zaopatrzenie w wodę

 3. Usuwanie nieczystości

10.05.2007r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny

 2. Dezynfekcja sanitariatów

09.07.2008r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny

 2. Dezynfekcja sanitariatów

04.05.2009r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy obiektu

 2. Zaopatrzenie w środki dezynfekujące i czystościowe

 3. Usuwanie odpadów

13.04.2010r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny

 2. Dezynfekcja

14.04.2011r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny

 2. Dezynfekcja

02-20.11.2010r.

Przeprowadzona w ramach

Kontroli Zarządczej Wójta

Gminy Brójce

Kontrola finansowa rok 2008 i 2009

21.11.2012r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny

 2. Dezynfekcja

Listopad 2012r.

Przeprowadzona w ramach

Kontroli Zarządczej Wójta

Gminy Brójce

Kontrola finansowa rok 2011

16.09.2013r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny

 2. Dezynfekcja

Listopad 2013r.

Przeprowadzona w ramach

Kontroli Zarządczej Wójta

Gminy Brójce

Kontrola finansowa rok 2012 i półrocze 2013

13-14.02.2014r.

i 21.02.2014r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Łodzi II

Zduńska Wola

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek od których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

08.09.2014r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

 1. Stan sanitarno-techniczny

 2. Zabezpieczenie p/epidemiologiczne.

16.06.2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Stan sanitarno-porządkowy obiektu, dezynfekcja, zaopatrzenie w środku myjące, czyszczące i dezynfekcyjne.

styczeń 2016

Kontrola finansowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach,

przeprowadzona w ramach
Kontroli Zarządczej
Wójta Gminy Brójce

Kontrola finansowa rok 2014 r. i I półrocze 2015 r.

Tematyka kontroli:

 – sprawdzenie stosowania w jednostce kontrolowanej uregulowań prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
– kontrola ewidencji finansowo-księgowej;

 • w zakresie terminowego regulowania zobowiązań

 • w zakresie poprawnego opisywania dowodów księgowych

– kontrola poprawności naliczania i terminowości wypłacania wynagrodzenia pracowników;
– sprawdzenie dokumentów w powiązaniu z ewidencją;
– analiza sprawozdań budżetowych.

14 marca –
27 kwietnia 2016

Kontrola finansowa w GOK w Brójcach
rok 2015 i wybrane zagadnienia 2016 r.
przeprowadzona przez
p. Annę Grondową-Łoniewską
i p. Radosława Łoniewskiego
(upoważnienie Wójta Gminy Brójce)

Zakres kontroli:
1. Prawidłowość zapisów w polityce rachunkowości.
2. Prawidłowość wprowadzenia i stosowania procedur kontroli zarządczej.
3. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
4. Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdaniami.
5. Przychody.
6. Prawidłowość ustalenia i wypłaty wynagrodzeń.

22.11.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Kontrola sanitarna z zakresu ONHK.

11.12.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Stan sanitarno-porządkowo-techniczny obiektu i urządzeń, zabezpieczenia p/epidemiologiczne, gospodarka odpadami.

28.03.2018 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Stan sanitarno-techniczny obiektu, zabezpieczenie p.epidemiologiczne, rodzaje preparatów dezynfekujących.

22.03.2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Stan sanitarno-porządkowo-techniczny obiektu, rodzaje preparatów dezynfekujących i terminy ich ważności.

09.11.2020 r.
– 31.12.2020 r.
 

Audyt wewnętrzny
przeprowadzony przez Krzysztofa Hudzika
(upoważnienie Wójta Gminy Brójce)

 „Wiarygodności i rzetelności sprawozdań składanych przez instytucję kultury”:
 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Scroll to Top
Skip to content