Odwiedziny uczniów SP im. M. Kopernikaw Bukowcu w Bibliotece w Brójcach

Print Friendly, PDF & Email

11 i 12 stycznia Bibliotekę Publiczną w Brójcach odwiedzili uczniowie

klas 6 SP im. M. Kopernika w Bukowcu. Szóstoklasiści zapoznali się z księgozbiorem, zasadami wypożyczania książek oraz katalogami: alfabetycznym i przedmiotowym. Rozwiązywali biblioteczne zadania, sprawdzające umiejętność posługiwania się katalogiem kartkowym oraz słownikiem i encyklopedią.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z księgozbioru Biblioteki po wypełnieniu przez opiekuna prawnego karty zapisu.

Dziękujemy za odwiedziny.

Scroll to Top
Skip to content