ZAJĘCIA ONLINE

Print Friendly, PDF & Email

KARTA ZAPISU i KLAUZULA
INFORMACYJNA
prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie
do GOK w BRÓJCACH
– wrzucenie do skrzynki przy wejściu
do 28.04.2021 r. !!!

Prosimy też o pilne wysłanie karty zgłoszenia e-mailem na adres: info@gok.brojce.pl

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ
NAUKI GRY NA GITARZE/KEYBOARDZIE/ SAKSOFONIE I WOKALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W BRÓJCACH
OD 04.05.2021 R.
PROWADZONYCH W TRYBIE ZDALNYM (ONLINE)

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK W BRÓJCACH
w systemie zdalnym (online).

Zostaje wprowadzony w związku z wyjątkową sytuacją związaną z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

stanu epidemii i brakiem możliwości realizacji zajęć artystycznych i edukacyjnych w trybie stacjonarnym.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej ośrodka: www.gok.brojce.pl i bipgok.brojce.pl
2. Uczestnikami zajęć mogą być wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w trybie online jest:
a) posiadanie przez uczestnika sprawnego komputera/tableta z dostęp do aplikacji MS Teams. Urządzenia powinny mieć sprawne mikrofony oraz kamery i dostęp do szybkiego łącza internetowego.
b) wypełnienie karty zapisu na zajęcia i zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
4.  Podczas zajęć prowadzonych online to rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka. Rodzic może podjąć decyzję o wykonaniu/nie wykonaniu danego zadania.  Ponieważ instruktorzy nie znają środowiska domowego dzieci oraz ich umiejętności zadania powinny być wykonywane pod okiem dorosłych lub za ich zgodą.
5.  Instruktor ma prawo usunąć uczestnika z zajęć w przypadku:
a) nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom;
b) rażącego naruszenia regulaminu zajęć

II. CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym (online) i są prowadzone przez instruktorów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach.
2. Zajęcia są bezpłatne i trwają 30 min, instruktorzy kontaktują się z uczestnikami zajęć poprzez aplikację MS Teams.
3. Zajęcia odbywają się w uzgodnionych telefonicznie terminach.
4. O odwołaniu zajęć Uczestnik zostanie poinformowany przez instruktora poprzez kontakt telefoniczny, SMS lub drogą e-mail.

III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach w porozumieniu z zainteresowanym na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez zainteresowanego w formie e-mail na adres gok@brojce.pl
2. Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia i ewentualne problemy techniczne, które mogą wystąpić podczas zajęć online.

Scroll to Top
Skip to content