ZŁOTE GODY

Print Friendly, PDF & Email

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 11 par. Na uroczystości pary odznaczone zostały “Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.

Jubilatom złożono najserdeczniejsze życzenia oraz wręczono bukiety kwiatów i słodycze.

Spotkanie umiliły swym śpiewem nasze Amatorskie Zespoły Śpiewacze “Leśniaki” i “Stefanów”.

Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Scroll to Top
Skip to content